66297 - Με τη θέα

Ν. Λυγερός

Με τη θέα
του έργου
είδες
ξαφνικά
την εμβέλεια
του ίχνους
πάνω
στις κινήσεις
που γίνονται
πράξη.