66298 - Η θέα

Ν. Λυγερός

Η θέα
είναι
το ίχνος
του αόρατου
θεάματος
που πρέπει
να φανταστείς
κάνοντας
την αναγκαία
υπέρβαση.