66302 - Η συνάντηση

Ν. Λυγερός

Η συνάντηση
ήταν απαραίτητη
για δύο μεγάλα
γεγονότα :
το ατομικό
και το νευρωνικό
αφού ήταν
ο μόνος τρόπος
να παλέψει
η Ανθρωπότητα
ενάντια
στη βαρβαρότητα.