66303 - Πώς να φανταστείς

Ν. Λυγερός

Πώς να φανταστείς
ότι το Τέρας
της τεχνητής
νοημοσύνης
είχε και αυτό
προγόνους
με τους πρώτους
υπολογιστές;
Αν δεν είδες
τον ENIAC
και τον EDVAC…