66313 - Από το 1610

Ν. Λυγερός

Από το 1610
υπάρχει
η εκκλησία
στη Santa Fe
άρα μη νομίζεις
ότι όλα είναι
πρόσφατα
στην Αμερική
αφού πολλά
στοιχεία
προϋπήρχαν.