66314 - Το Νέο Μεξικό

Ν. Λυγερός

Το Νέο Μεξικό
είναι από τις τελευταίες
πολιτείες
της Αμερικής
διότι παλαιότερα
ζούσε μόνο
στο ισπανικό
πλαίσιο
μέχρι
την τελική του
απελευθέρωση.