66318 - Το ινδιάνικο

Ν. Λυγερός

Το ινδιάνικο
σύμβολο
της ζωής
μπορεί
να ερμηνευτεί
με το πνεύμα
του άλλου
αιώνα
ως τερματικό
δεντρόμινο
το οποίο είναι
ανοιχτό στον κόσμο
ενώ φαίνεται
κλειστό.