66330 - Η απόλαυση

Ν. Λυγερός

Η απόλαυση
είναι διπλή
όταν υπάρχει
ο ήχος
και το φως
γιατί μαζί
αναδεικνύουν
τη χαρά
που οδηγεί
σταδιακά
μέσω των υπερβάσεων
στην αρμονία.