66343 - Αν την ώρα

Ν. Λυγερός

Αν την ώρα
που παίζουν
τη μελωδία
τα έγχορδα
η υπόλοιπη
ορχήστρα
συντονιστεί
πάνω σε δύο
συγχορδίες
τότε η σύνθεση
αποκτά
ένα μουσικό πάχος
εντός του Χρόνου.