66344 - Η βαρύτητα

Ν. Λυγερός

Η βαρύτητα
της μουσικής
προέρχεται
από την ανάγκη
του συναισθήματος
που θέλει
να εκφράσει
ο συνθέτης
και δεν είναι
ποτέ τυχαία
αφού λειτουργεί
ιστορικά.