66345 - Το βαρύ

Ν. Λυγερός

Το βαρύ
και σκοτεινό
χρώμα
του Πρελούδιου
του Wagner
προέρχεται
από τη συγχορδία
των εγχόρδων
και την ενίσχυση
του ντουέτου
των όμποε
και των κλαρίνων.