66348 - Το φινάλε

Ν. Λυγερός

Το φινάλε
της συμφωνίας Jupiter
του Mozart
είναι θεαματικό
παράδειγμα
πολυφωνικής γραφής
που γίνεται
μέσω πενταπλής
φούγκας
με τον συνδυασμό
των θεμάτων
του Έργου.