66349 - Το μουσικό χρώμα

Ν. Λυγερός

Το μουσικό χρώμα
είναι πιο έντονο
όταν εκφράζεται
ως τριπλός συνδυασμός
ενός έγχορδου,
ενός πνευστού
κι ενός χάλκινου
και γι’ αυτό
αφήνει ίχνος
στον προσεχτικό
ακροατή.