66353 - Η εφαρμογή

Ν. Λυγερός

Η εφαρμογή
της ιδέας
που περιγράφει
ένα ποίημα
σε σύνθεση,
δίνει σάρκα
και οστά
στην αφαίρεση
και προσφέρει
πρόσβαση
στους καθαρούς.