66362 - Με τους ήχους

Ν. Λυγερός

Με τους ήχους
του κλαρίνου
ανακαλύπτεις
τις δυνατότητες
που έχει
ένα μουσικό
όργανο
για ν’ αγγίξει
την ψυχή
των ανθρώπων.