66369 - Με την εμπιστοσύνη

Ν. Λυγερός

Με την εμπιστοσύνη
μπορείς
να προχωρήσεις
βαθιά
στις ανθρώπινες
σχέσεις
γιατί έχει
σχέση
με το Χρόνο
και ξεπερνά
τα κοινωνικά
εμπόδια.