66378 - Η διαδρομή

Ν. Λυγερός

Η διαδρομή
έγινε γρήγορα
πορεία
για τον αγώνα
της απελευθέρωσης
γιατί το αρμενικό lobby
είναι ισχυρό
στη Γαλλία
κι επειδή αυτή
παίζει
και ομαδικά
για το Αρτσάχ
η ενημέρωση
μετατρέπεται
σε εκστρατεία
ενάντια
στη βαρβαρότητα.