66380 - Όλα τα αμπέλια

Ν. Λυγερός

Όλα τα αμπέλια
της Vienne
κάνουν αναφορά
στη χριστιανοσύνη
και θυμάσαι
πόσο σημαντικό
είναι το αίμα
του Χριστού
αφού είναι
η απόδειξη
της ανθρώπινης
φύσης του
που είναι
θεμελιακή
για το στοιχείο
της δυϊκότητας.