66387 - Οι λεπτομέρειες

Ν. Λυγερός

Οι λεπτομέρειες
πάνω στα αμπέλια
είναι ενδείξεις
που γίνονται
γνώσεις
για όσους
προσέχουν
την ουσία
που κρύβεται
πίσω
από αυτές
σαν τα κείμενα
που προστατεύουν
οι κώδικες
του παρελθόντος
για το μέλλον.