66392 - Μετά το τέλος

Ν. Λυγερός

Μετά το τέλος
της διάλεξης
δεν υπήρχε μόνο
μια ανακούφιση
αλλά και ένας
ενθουσιασμός
για τη συνέχεια
του αγώνα
γιατί είδαν
ότι δεν υπήρχε
κανένα στρατηγικό
όφελος
να γίνει
αζερικό
το Αρτσάχ
αφού οι ρίζες
δεν αλλάζουν.