66393 - Δεν αφήνουμε

Ν. Λυγερός

Δεν αφήνουμε
κανένα
πίσω
όταν υπάρχει
ανάγκη
για το Αρτσάχ
αφού κάθε
Αρμένιος
έχει δικαίωμα
να παλέψει
για την ελευθερία
της γης
όπου ρίζωσαν
οι εκκλησίες
και τα κάστρα
της Αρμενοσύνης,
χωρίς εξαίρεση.