66394 - Στη Βιέννη

Ν. Λυγερός

Στη Βιέννη
επιστρέψαμε
με μεγάλη
χαρά
γιατί μάθαμε
για την ανταπόκριση
των ανθρώπων
που άκουσαν
την ουσία
της αντίστασης
κι ένιωσαν
το ηθικό τους
να ανεβαίνει
για να παίξουν
και αυτοί
ένα έμπρακτο ρόλο
στον αγώνα
της απελευθέρωσης.