66395 - Ο νυχτερινός ποταμός

Ν. Λυγερός

Ο νυχτερινός ποταμός
έδειχνε την πορεία
για το τραίνο
μέσα στα ελάχιστα φώτα
και ξέραμε
ότι το μονοπάτι
που είχε
διασχίσει
τον αιώνα
συνέχιζε
να λειτουργεί
πολυκυκλικά
μετά την αποστολή
για τον αρμενικό
αγώνα
του μέλλοντος.