66397 - Φοβούνται

Ν. Λυγερός

Φοβούνται
τους Αρμένιους
οι Αζέροι
γιατί ξέρουν
ότι η κατοχή τους
ειναι ενάντια
στον πολιτισμό
και την ιστορία
έτσι
η ενεργοποίηση
διαφοροποίησης
εντός συμμαχίας
επιτρέπει
νέα δεδομένα
για το μέλλον

του Αρτσάχ.