66399 - Η Αρμενοσύνη

Ν. Λυγερός

Η Αρμενοσύνη
έχει ακόμα
περισσότερο
νόημα
μετά τον πόλεμο
γιατί τώρα
όλοι είδαν
την πραγματικότητά της
αφού το κράτος
δεν μπόρεσε
από μόνο του
να παράγει
ένα έργο
που να είναι
ικανό
να απελευθερώσει
τα κατεχόμενα
εδάφη.