66406 - Για τη Ρωσία

Ν. Λυγερός

Για τη Ρωσία
αν η Αρμενία
είναι αυλή
τότε το Αρτσάχ
είναι κήπος
για τον οποίο
θέλει να έχει
το πάνω χέρι
για να ελέγχει
τον κήπο.