66408 - Μη θεωρείς

Ν. Λυγερός

Μη θεωρείς
ότι η αναγνώριση
της Γενοκτονίας
και η απελευθέρωση
του Αρτσάχ
είναι αποστολές
που λειτουργούν
ανταγωνιστικά
για τους μαχητές
της Αρμενοσύνης.