66418 - Μάθε

Ν. Λυγερός

Μάθε
για τον ζωτικό χώρο
της Ρωσίας
ή τουλάχιστον
για ποιον
μιλούν
όσοι αναφέρονται
σε αυτόν.
Έτσι το θέμα
του Αρτσάχ
θα είναι
πιο ξεκάθαρο
στο μυαλό σου.