66419 - Οι νέοι Αρμένιοι

Ν. Λυγερός

Οι νέοι Αρμένιοι
έμαθαν τώρα
χάρη στον πόλεμο
ότι οι Αζέροι
είναι όντως Τούρκοι
όπως έλεγαν
τόσες δεκαετίες
οι παλιοί
όταν μιλούσαν
για τους εχθρούς
της πατρίδας.