66421 - Μη μιλάς

Ν. Λυγερός

Μη μιλάς
μόνο για έδαφος
αλλά για λαό.
Αλλιώς μπερδεύεις
τις κενές περιοχές
με αυτές
που έχουν ιστορία
λόγω της ρίζας
της Αρμενοσύνης
που είναι ίχνος
πολιτισμού.