66422 - Άλλο το χωριό

Ν. Λυγερός

Άλλο το χωριό
κι άλλο το έδαφος.
Άλλο οι κατοικίες
κι άλλο τα δέντρα.
Σταμάτα να μιλάς
γεωγραφικά
με εκτάσεις
ενώ η ουσία
είναι η ιστορία.
Αλλιώς δεν προστατεύεις
το Αρτσάχ.