66425 - Η απουσία

Ν. Λυγερός

Η απουσία
αναφοράς
για τους νεκρούς
Αζέρους
είναι το στίγμα
της εισβολής
ενάντια
στο λαό
του Αρτσάχ.
Αυτό να θυμάσαι.