66426 - Ο πόλεμος

Ν. Λυγερός

Ο πόλεμος
στο Αρτσάχ
δεν είναι
μια ήττα
στρατιωτική
αλλά πληροφορίας
λόγω προπαγάνδας
και παραπληροφόρησης
εκ μέρους
του συστήματος.