66427 - Επειδή

Ν. Λυγερός

Επειδή
η διασπορά
κάθεται,
δύσκολα
γονατίζει
ενώ αυτοί
που είναι
όρθιοι
εύκολα
γονατίζουν
με την πίεση.