66428 - Η Τουρκία

Ν. Λυγερός

Η Τουρκία
λειτουργεί
με τακτικό
οπορτουνισμό
γιατί είναι
ανίκανη
να σκεφτεί
στρατηγικά
λόγω κρατικού μίσους
ενάντια στους λαούς
που δεν γονατίζουν.