66433 - Το Στεπανακέρτ

Ν. Λυγερός

Το Στεπανακέρτ
δεν ενδιαφέρει
τους Αζέρους
γιατί ξέρουν
ότι είναι
αρμενικό
και για τους Ρώσους
ο στόχος τους
από την αρχή
ήταν η αλλαγή
των συνόρων.