66434 - Η Ρωσία

Ν. Λυγερός

Η Ρωσία
δεν εμπιστεύεται
τους Αζέρους
αλλά
το φυσικό αέριο
των Αζέρων
γιατί υπάρχει
θεμελιακή
πολιτιστική
διαφορά
μεταξύ τους.