66436 - Δεν αγοράζουμε

Ν. Λυγερός

Δεν αγοράζουμε
το παρελθόν
και ακόμα
λιγότερο
την ιστορία.
Έτσι όλοι
ξέρουν
για το Αρτσάχ.
Αλλά
οι διορθώσεις
γίνονται.