66439 - Δεν είναι Κουρδιστάν

Ν. Λυγερός

Δεν είναι Κουρδιστάν
το Αρτσάχ
διότι
δεν υπάρχει
πετρέλαιο
άρα το θέμα
είναι θεμελιακά
του πολιτισμού
διότι αυτός
είναι ο πλούτος
ο μοναδικός.