66440 - Πρέπει να είμαστε

Ν. Λυγερός

Πρέπει να είμαστε
δυναμικοί
και αποτελεσματικοί
στρατηγικά
για να επηρεάσουμε
τη δομή
και τα συμφέροντα
της συμμαχίας
εντός του κήπου.