66442 - Είναι επιζήσασα

Ν. Λυγερός

Είναι επιζήσασα
η ιστορία
ως μνήμη
διότι
το παρόν
δεν είναι σύνορα
αλλά επαφή
μεταξύ
παρελθόντος
και μέλλοντος
μέσω νοημοσύνης.