66443 - Η ουσίας της ιστορίας

Ν. Λυγερός

Η ουσίας της ιστορίας
ξεχειλίζει
πάνω στην πραγματικότητα
διότι τελεολογικά
το μόνο
που υπάρχει
δεν είναι το συμβάν
αλλά το γεγονός
που έχει
χρονικό
πάχος.