66445 - Με τον Λόγο

Ν. Λυγερός

Με τον Λόγο
έχει σχέση
η συνοχή
και με την πράξη
έχει σχέση
η συνέπεια.
Η συνοχή
και η συνέπεια
δεν εξασφαλίζουν
το ορθό
χρειάζεται
και η πίστη.