66446 - Η φθορά

Ν. Λυγερός

Η φθορά
είναι ανθεκτικότερη
από το γούστο
διότι η πρώτη
έχει βραδύτητα
ενώ το δεύτερο
έχει ταχύτητα.
Γι’ αυτό
πρόσεχε
τα γούστα
που είναι
της μόδας.