66447 - Ισομορφισμοί

Ν. Λυγερός

Η ιστορία είναι
στρατηγική παρελθόντος
και η στρατηγική
ιστορία μέλλοντος.
Η μνήμη πρέπει
να είναι ηθική
γιατί ασχολείται
με το ίχνος
ενώ η νοημοσύνη πρέπει
να έχει πίστη
γιατί είναι
της ουσίας.