66448 - Είναι εργαλείο

Ν. Λυγερός

Είναι εργαλείο
η στρατηγική
με το οποίο
μπορείς
να πλάσεις
την ιστορία
του μέλλοντος
αρκεί
να πιστεύεις
βέβαια.