66449 - Τα γεγονότα

Ν. Λυγερός

Η Ανθρωπότητα
τρέφεται μόνο
με γεγονότα
και ο Χρόνος
παράγει μόνο
γεγονότα.
Έτσι έχουμε
Συνέπεια
Στρατηγική Χρόνου
και Συνοχή
Ιστορίας Ανθρωπότητας.