66450 - Η Διδασκαλία

Ν. Λυγερός

Η Διδασκαλία
είναι πριν την αρχή
για να έχει συνοχή
και λειτουργεί
και μετά το τέλος
για να έχει
συνέπεια.
Γι’ αυτό
δεν βγαίνεις ποτέ
ανέγγιχτος
από μάθημα
Διδασκαλίας.