66456 - Χάρη στο banjo

Ν. Λυγερός

Χάρη στο banjo
άκουσες
ακόμα και τα νερά
να τρεμοπαίζουν
κάτω από τα δέντρα
σαν να ήσουν
στην Αμερική
έτσι ανακάλυψες
τελικά
την ομορφιά
του έλους.