66465 - Δεν περίμενες

Ν. Λυγερός

Δεν περίμενες
να υπάρχει
προετοιμασία
παγίδας
αλλά η Μόσχα
αυτό έκανε
για το Καρς
μέσω ιδεολογικής
εκμετάλλευσης
της κατάστασης.